Budowanie modeli scoringowych

Model scoringowy jest procesem, który przyznaje punkty poszczególnym cechom badanego zjawiska, a następnie na podstawie otrzymanych rezultatów konwertuje wynik na prawdopodobieństwo zaistnienia badanego zdarzenia. Zastosowanie do wspomagania decyzji modelu predykcyjnego w porównaniu do stosowania reguł zdroworozsądkowych lub zaproponowanych przez eksperta daje zysk rzędu 10-30% większy. Poniżej przedstawione są 2 etapy tworzenia modelu scoringowego: A) Przygotowanie danych, B) Budowa modelu. Czytaj dalej