Algorithms in Business

everywhere

Algorytm biznesowy i jego szerokie zastosowanie

Algorytmem biznesowym nazwaliśmy zbiór współpracujących ze sobą elementów, ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania kilku bądź kilkudziesięciu wyliczeń. Jest on zawsze sformułowany w ścisły sposób w oparciu o język matematyki, a w kontekście biznesowym prawidłowo skonfigurowany, zawsze odzwierciedla wszystkie zależności i powiązania wynikające z reguł biznesowych.

business-577026_640 (1)

Dzięki tym atrybutom, algorytm znajduje szerokie zastosowanie w obliczeniach biznesowych, takich jak:

  • kalkulacja składek ubezpieczeniowych: komunikacyjne, życiowe, mienia, gwarancyjne,
  • wyliczenie zdolności kredytowej,
  • scoring punktowy,
  • windykacja,
  • reguły wyliczania pól w dokumentach finansowych.

Kalkulacje składek ubezpieczeniowych

Dzięki wykorzystaniu algorytmów biznesowych i silnika reguł decyzyjnych można zaprojektować wyliczenia składek ubezpieczeniowych w zakresie m. in. komunikacji, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie czy ubezpieczeń turystycznych. Warunkiem wykonania działania modelu jest dostarczenie danych wejściowych, najczęściej podanie danych osobowych i charakterystycznych danych dla typu ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych będą to dane pojazdu takie jak: rok ubezpieczenia, data pierwszej rejestracji, marka, model pojazdu, historia ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia mienia będą to przedmioty.

Algorytm biznesowy zarówno w tym, jak i przykładach poniżej, zdefiniowany jest przez logikę i mechanizm, który na podstawie zestawu danych wykonuje obliczenia zaprojektowane przez użytkownika. Jeżeli dane są kompletne, algorytm zwraca wynik zaprojektowanych obliczeń.

Wyliczenie zdolności kredytowej

Wyliczenie zdolności kredytowej podaje orientalną kwotę kredytu, o którą klient może się ubiegać w poszczególnych bankach. Na podstawie takich parametrów jak dochody, zobowiązania czy okres kredytowania wyliczana jest zdolność kredytowa.

Modelowanie algorytmów oceny zdolności kredytowej (przy pomocy wbudowanych funkcji matematycznych i finansowych), doboru sposobu oceny ryzyka, modelowania kart scoringowych, parametryzacji produktów, w oparciu o graficznie budowane elementy oraz wielowymiarowe tabele parametryzacyjne, pozwala na wprowadzenie szybkich zmian, wynikających z reguł biznesowych.

Modele scoringowe w windykacji

Zakres wykorzystania modeli scoringowych w procesach windykacyjnych ściśle związany jest z wykorzystaniem charakterystyki i atrybutów przypisanych karcie scoringowej. Celem takiego modelu nie jest ocenienie zdolności klienta do regulowania zobowiązań, ale ocena jego gotowości do terminowego płacenia, najczęściej rozumianej jako wiarygodność kredytowa. Krótko mówiąc, jest to klasyfikacja potencjalnych kredytobiorców do dwóch klas ryzyka: „dobrych” i „złych”. Stąd też, ocena scoringowa stała się nieodłącznym elementem w procesie oceny ryzyka kredytowego.

Reguły wyliczania pól dokumentów finansowych

Algorytmy biznesowe wykorzystywane są, oprócz wielu algorytmów zawierających bardzo rozbudowaną specyfikę biznesową, również w prostych wyliczeniach pól. Najczęściej  stosuje się je w przypadku sprawozdań, które informują o stanie finansów organizacji. Dzięki analizie sprawozdań finansowych można obserwować dynamikę zmian w organizacji, stan majątku organizacji oraz źródeł finansowania. Z racji tego, że organizacje mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych bardzo istotne jest, aby wyliczenia przebiegały sprawnie.

Powrót