Algorithms in Business

everywhere

Analiza biznesowa taryf ubezpieczeniowych cz. III. Dobre praktyki

Dwa poprzednie posty dotyczące analizy biznesowej taryf ubezpieczeniowych (Post 1 i Post 2) przedstawiły zasady opisujące sposób przeprowadzania dobrej, rzetelnej analizy. Niniejszy post stanowi uzupełnienie poprzednich i związany jest z krótkim opisem dobrych praktyk w tematyce nazywania pól struktury danych.

2

Dobre praktyki budowania struktury danych

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy taryfy ubezpieczeniowej konieczne jest zdefiniowanie elementów wejściowych modelu obliczeniowego i zaplanowanie jak pogrupować dane (zarówno wejściowe jak i wyjściowe) algorytmu. W tym też celu zwraca się uwagę na to by pracować na jednej wersji struktury danych.

Aby struktura danych była przejrzystą i sensownie opisywała logikę zawartą w taryfach ubezpieczeniowych należy poprawnie biznesowo katalogować dane. Spójność nazewnictwa i jasno opisane pojęcia nie tyle ułatwią korzystanie z powstałej struktury danych, ale umożliwią innym użytkownikom narzędzia łatwe i swobodne wyszukiwanie pojęć (np. poprzez zastosowanie filtrów wyszukiwania).

Każde nowo dodane do struktury pole wiąże się z koniecznością określenia dla niego jednego z wielu typów danych, np. tekst, liczba, data, logiczny lub słownik. Dodatkowo dla każdego z wprowadzanych pojęć warto wprowadzać krótki, luźny opis, który często stanowi albo uzupełnienie nazwy, albo wyjaśnienie pola struktury danych. Pozwala to na jednoznaczne i wielokrotne używanie pojęć w wielu modelach taryfikacyjnych, zarówno w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i majątkowych.

Opisane reguły nie są żelaznymi regułami bowiem w kontekście produktu ubezpieczeniowego szkielet struktury danych może być różnie rozbudowany. Istotne jest to, aby pamiętać o zachowaniu zależności pomiędzy produktami. Z doświadczenia wiem, że dzięki zastosowaniu tych zasad modelowanie algorytmu biznesowego przebiega sprawniej. Ułatwia też innym użytkownikom pracę nad modelem obliczeniowym i w dalszej perspektywie – pozwala z łatwością wprowadzać zmiany biznesowe.

Nie jest więc nowym odkryciem, że dogłębne przeprowadzenie analizy biznesowej niekiedy bardzo obszernych zapisów taryf ubezpieczeniowych, determinuje sukces poprawnego modelowania algorytmu obliczeniowego i oczywiście poprawności wyliczeń. Wpływa to również na dalsze działania, którym poddawane są zaprojektowane algorytmy, a mianowicie na szereg zmian wynikających z szybko zmieniających się na rynku ubezpieczeń potrzeb biznesowych.

Powrót