Algorithms in Business

everywhere

Analiza biznesowa zapisu taryfy ubezpieczeniowej cz. I. Analiza wstępna

Jak dobrze zacząć?

Analiza biznesowa stanowi konieczny element w obszarze modelowania taryf ubezpieczeniowych. Pozwala ona jasno sprecyzować i ustalić wytyczne niezbędne do przeprowadzenia kalkulacji składek i jednocześnie określić wymagania, jakie stawiają towarzystwa ubezpieczeniowe. Zatem jak dobrze zacząć, by prawidłowo przeprowadzić analizę biznesową?

Analiza biznesowa

Zwykle jest tak, że przed przystąpieniem do jakiegokolwiek zadania konieczne jest przeprowadzenie dogłębnej i rzetelnej analizy. Chcąc nie chcąc, tak też dzieje się w przypadku modelowania procesów biznesowych w zakresie szeroko rozumianych ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, gdzie bardzo często należy zmierzyć się nawet z kilkudziesięciostronicowym dokumentem taryfy ubezpieczeniowej.

Pojawia się więc pytanie, jak czytać ze zrozumieniem, żeby wychwycić logikę i nie zwariować, gdy czyta się już 20-estą stronę, a do końca pozostało jeszcze 54… , jak sprawnie zaplanować algorytm wyliczania składki tak, żeby nie pominąć istotnych dla niego warunków, jak wyciągnąć najistotniejsze informacje z obszernego zapisu taryfy ubezpieczeniowej?

Jak czytać żeby zrozumieć?

Niestety, nie da się przeskoczyć często bardzo rozbudowanej taryfy ubezpieczeniowej bez przeczytania jej w całości. Mając już spore doświadczenie w analizowaniu taryf ubezpieczeniowych, chciałabym podzielić się dobrymi praktykami w tym obszarze. Zatem, jak czytać, żeby zrozumieć?

Oczywiście, pierwsze czytanie tekstu zwykle oznacza tylko wstępne rozpoznanie całości. Tytuły, podtytuły, fragmenty wyróżnione graficznie, takie jak: wytłuszczenia, powiększenia, nagłówki czy akapity, tabele – wszystko to sprzyja „zawężeniu” tekstu i wyciągnięciu pierwszych, kluczowych informacji dla poszczególnych obszarów ubezpieczeniowych. Może oczywiście zdarzyć się tak, że w zapisie taryfy znajdą się pojęcia, których znaczenia nie jesteś pewien lub po prostu nie rozumiesz. Na szczęście dokument taryfy bardzo często, w zależności od specyfikacji zakładu ubezpieczeń definiuje sporne pojęcia, takie jak np. okres ubezpieczenia, okres eksploatacji pojazdu, sprzedaż pakietowa, sprzedaż niepakietowa, typ klienta, rodzaj pojazdu, itp. Niekiedy może zdarzyć się tak, że natkniesz się na terminy, których nie znasz, warto je wówczas wyjaśnić. Dzięki temu czytanie taryfy stanie się dla ciebie zdecydowanie łatwiejsze i bardziej zrozumiałe.

Często już po pierwszym czytaniu nasuwają się niejasności dotyczące taryfikacji składek. Warto wtedy zadawać pytania, na które odpowiedzi wyjaśnią wątpliwości i ułatwią dalsze czytanie oraz sposób kalkulowania składki. Pytaj o to, co czytasz i weryfikuj, czy podane informacje są kompletne. Po każdej całości rozdziału, podrozdziału i większego obszaru warto dokonać prostego podsumowania i zaznaczyć istotne dla nas fragmenty. W tym momencie „obcy” dokument zapisu obszernej taryfy staje się dla nas „znajomym”.

Następnym krokiem jest dokonanie dogłębnej i szczegółowej analizy biznesowej. O jej dobrych praktykach opowiem w kolejnym poście (Część 2).

Powrót