Algorithms in Business

everywhere

Analiza biznesowa zapisu taryfy ubezpieczeniowej cz. II. Analiza szczegółowa

W poprzednim poście dotyczącym analizy biznesowej taryf ubezpieczeniowych, opowiedziałam pokrótce, jak radzić sobie z pierwszym czytaniem zapisu taryfy ubezpieczeniowej. Spróbowałam odpowiedzieć na pytania, jak czytać ze rozumieniem, jak zawęzić obszerny tekst i wyciągnąć pierwsze kluczowe informacje dla poszczególnych obszarów ubezpieczeniowych (Część 1).

Analiza szczegółowa

Następnym krokiem przeprowadzenia analizy biznesowej jest już dogłębne zrozumienie każdego z charakterystycznych dla zakładu ubezpieczeń obszarów, czyli analiza szczegółowa taryfy.

3

Tym razem często kolejne czytanie to za mało. Należy czytać dopóty, dopóki temat nie stanie się jasny… i wcale nie oznacza to, że jeśli czytamy po raz piaty i dalej nie potrafimy wyciągnąć logiki biznesowej, to jest to dla nas za trudne. Za motto przewodnie warto wtedy obrać słowa Giordano Bruno: Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często: tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często”.

Dogłębna analiza biznesowa zwykle wiąże się ze szczegółowym (opartym na szerokim zakresie informacji) wychwyceniu powiązań dla poszczególnych obszarów ubezpieczeń. Niektóre z tych obszarów mają wiele części wspólnych, często bardzo rozbudowanych zależności pomiędzy sprzedawanymi produktami. Dokładne przeanalizowanie testu pozwala je w pełni wychwycić. Nie jest więc rzeczą nową, że przeprowadzenie analizy szczegółowej jest bardzo pracochłonnym działaniem. Niestety w wielu przypadkach jest ona konieczna do prawidłowego wykonania projektu i prawidłowej implementacji algorytmu wyliczenia składki.

Logiczny schemat tekstu

Szczegółowe przeanalizowanie zapisu taryfy ubezpieczeniowej pozwala sporządzić logiczny schemat testu. Często pomocne stają się ołówek i zwykła, czysta kartka. Posiłkując się zapisem taryfy, należy zastanowić się nad kompozycją algorytmu i zaplanować go. Uporządkowanie sobie układu elementów w takiej, a nie innej kolejności, pozwoli nam jeszcze bardziej dogłębnie zrozumieć całość tekstu i określić, jakie dane wejściowe są niezbędne do przeprowadzenia kalkulacji.

Do zapoznania się z dobrymi praktykami dotyczącymi  definiowania i nazywania danych oraz katalogowania ich biznesowo tak, by struktura danych była przejrzysta i sensownie opisywała logikę ubezpieczeniową, zapraszam do kolejnego postu (Część 3).

Powrót