Algorithms in Business

everywhere

Czy reguły biznesowe to wymagania?

IF THEN

Co jakiś czas na łamach prasy wszelkiej proweniencji pojawia się dyskusja na temat bardziej lub mniej dookreślonej definicji reguł biznesowych. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że nie ma jednoznacznej definicji reguł biznesowych. Tymczasem definicja taka istnieje i posługują się nią członkowie BRcommunity (tłumaczenie i przykłady Blog pana Jarosława Zielińskiego). Definicja ta posłuży mi za punkt wyjścia w wyjaśnieniu różnicy między wymaganiem i reguła biznesową. Może ona sugerować, że wymagania i reguły to właściwie różne określenia tej samej potrzeby biznesowej.

Część definicji reguły biznesowej mówi o tym, że reguła jest ograniczeniem,  w ramach którego funkcjonują pewne aspekty biznesu. Na tej płaszczyźnie można doszukać się podobieństwa reguł z wymaganiami, dlatego, że wymagania procesowe określają ograniczenia, które muszą być respektowane przez implementujące je systemy.

Kolejne zbliżenie między regułą biznesową a wymaganiem wynika z tego, że wymagania mogą, choć nie muszą wynikać bezpośrednio z reguł. To co stanowi o istotnej różnicy między tymi dwoma wytworami pracy analityka biznesowego to czas. Czas to główne kryterium, różnicuje potrzeby biznesowe i systemowe.

Zbieranie wymagań poprzedza wykonanie systemu i to jest okres, w którym wymagania często się zmieniają, jednak wraz z implementacją systemu zarządzanie wymaganiami zostaje znacząco ograniczone (CR). W przeciwieństwie do wymagań reguły biznesowe zaczynają żyć i ewoluować po wdrożeniu systemu. Wynika to z prostego faktu, którego powtarzanie powoli staje się truizmem: zmienia się otoczenie biznesowe więc sam biznes też musi się zmieniać, co za tym idzie muszą zmieniać się reguły, według których ten biznes działa. Rodzi się wobec tego pytanie jak projektować systemy, żeby zmieniające się reguły biznesowe nie implikowały ponownego zarządzania wymaganiami?

Powrót