Algorithms in Business

everywhere

Czym są algorytmy biznesowe?

Najtrafniej można go opisać jako:

Algorytmy, które mogą zostać przez nas wykonane w trakcie naszej codziennej pracy. Algorytmy obliczeniowe, których wykonanie nie wymaga od nas posiadania zaawansowanej wiedzy matematycznej.

Istnieje wiele rodzajów algorytmów, niektóre z nich zwracają prosty wynik tak, nie – inne z kolei cały zbiór wyliczonych danych. Algorytmy biznesowe można znaleźć w wielu miejscach:

  • W obliczeniach: wyliczanie prowizji, stawek, zniżek, cen produktów, zdolności kredytowej…
  • Podczas podejmowaniu decyzji: jak zareagować jeśli klient nie spłaci kredytu, kiedy i jakie należy złożyć zamówienie, jaki produkt zaproponować klientowi, przy jakich parametrach przedsiębiorstwa podnieść alarm…
  • Przy ocenie (scoring, rating): jak ryzykowny jest klient, jak dobry jest produkt, w przetargach – jak bardzo jest dopasowana oferta do potrzeb…

To jest właśnie to niedostrzegalne działanie tych algorytmów, stanowi esencję i pozwala całej firmie pracować, funkcjonować i podejmować decyzje w spójny sposób. Fakt ten, może być kluczowym czynnikiem konkurencyjności firmy na rynku. Obecnie wiele z tych algorytmów jest ukrytych i zautomatyzowanych w różnych systemach IT. Zaczynając od arkuszy kalkulacyjnych poprzez różnego rodzaju silniki (BRMS, silniki decyzyjne i scoringowe) kończąc na dedykowanych rozwiązaniach informatycznych. Nie widzisz ich, ale są wszędzie…

Powrót