Algorithms in Business

everywhere

Kto jest kim w ubezpieczeniach? cz.III

W dzisiejszym wpisie przybliżę różne modele działania agentów ubezpieczeniowych. Ostatnio pisałem, iż agenci ubezpieczeniowi mogą pracować jako agenci wyłączni lub multiagenci. W pierwszym przypadku sprawa jest prosta ponieważ potrzebne narzędzia informatyczne do prowadzenia procesu sprzedaży otrzymują od towarzystwa, którego są przedstawicielem. Sami również rozliczają się z towarzystwem ze składki i produkcji.
Dużo ciekawiej wygląda  sytuacja u multiagentów. Jednym z modeli działalności jest wykorzystywanie jednego systemu przez multiagenta do obsługi wielu towarzystw. Taki model wymaga wprowadzenia algorytmów obliczeniowych dotyczących składki wielu towarzystw i jest z punktu widzenia pojedynczego agenta mało opłacalny, chyba że ma własnych programistów którzy są w stanie taki system napisać i na bieżąco go utrzymywać. Drugim modelem wykorzystania systemu informatycznego jest model zastosowany np. salonach samochodowych. Polisy dealerskie dystrybuowane, są najczęściej w ramach programów które przygotowali dla swoich dealerów importerzy. Utworzenie takiego modelu ma za zadanie obniżenie kosztów dystrybucji polis ubezpieczeniowych, a jednocześnie utrzymania prowizji oraz wynegocjowanie niepowtarzalnych warunków oferty. W takim systemie mamy agenta operatora który dysponuje systemem informatycznym. Agent ten ma podpisaną specjalną umowę z towarzystwem, jednocześnie każdy z dealerów ma podpisaną umowę z tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym, a ponadto ma umowę  z agentem operatorem na wykorzystanie jego systemu do konkretnego towarzystwa. W tym modelu za wprowadzanie nowych algorytmów dotyczących taryf ubezpieczeniowych, wprowadzanie zmian i utrzymanie systemu odpowiada agent operator.  On również  odpowiada za rozliczenie prowizji z agentami korzystającymi z tego systemu. Trzecim modelem  współpracy jest taki w którym agent korzysta z systemu towarzystwa jednak za jego  poprawne rozliczenie z towarzystwem ze składki i produkcji odpowiada agent operator.  W tym modelu za rozliczenie prowizji może odbywać się pomiędzy agentem, a agentem operatorem lub bezpośrednio pomiędzy agentem i towarzystwem. Pojawia się pytanie czy ten agent operator to taki „dobry wujek”, który nic z tego nie ma a tylko pomaga. Najczęściej jest tak, iż agent operator otrzymuje od towarzystwa nadprowizję od sprzedaży dokonanej w jego systemie. W rzadszych przypadkach część prowizji odprowadza , agent do agenta operatora. Czasem również odprowadza on stałą opłatę abonamentową za możliwość korzystania z systemu do agenta operatora. Obecnie najbardziej porządanym modelem współpracy pomiędzy agentem i towarzystwem jest udostępnienie agentom własnych systemów informatycznych. Przemawiają za tym oszczędności (TU nie musi odprowadza nadprowizji) , nie musi dbać o dokumentację konieczną do przekazania do agentów operatorów w przypadku zmian w taryfach, a produkcja raportuje się z jednego miejsca co zapewnia prawie pełną kontrolę nad sprzedażą i należną prowizją.

Powrót