Algorithms in Business

everywhere

Kto jest kim w ubezpieczeniach? cz.IV

Po małej dygresji na temat nowych sposobów taryfikacji składki ubezpieczeniowej wracam do cyklu „Kto jest kim w ubezpieczeniach?”. W ostatnim odcinku cyklu dowiedzieliśmy się jakie systemy potrzebne są agentowi ubezpieczeniowemu do wykonywania swoich obowiązków.

W przypadku brokerów pamiętamy, iż jest on przedstawicielem klienta nie zakładu ubezpieczeń . W związku z czym po jego stronie leży dobranie odpowiednich narzędzi do wykonywania swojej pracy. Bardzo często zdarza się tak, iż po stronie brokera leży pozyskanie klienta, zdobycie dla niego najlepszej oferty, natomiast obsługę sprzedażową i posprzedażową robi agencja ubezpieczeniowa współpracująca z brokerem. W takiej sytuacji broker nie potrzebuje specjalistycznych narzędzi do sprzedaży polis.
Potrzebuje jednak systemów które zapewnią mu możliwość dokonywania obliczeń, a wiec zapewniających możliwość zaaplikowania różnych algorytmów do określenia ryzyka szkodowego klienta. Dlaczego w przypadku brokerów to takie ważne? Ponieważ bierze on odpowiedzialność majątkową za właściwe dobranie produktu ubezpieczeniowego dla klienta, którego reprezentuje.

Systemy dedykowane dla brokerów ubezpieczeniowych, muszą pozwalać na ewidencjonowanie dużych ilości danych, dotyczących polis i ryzyka związanego z klientami. Muszą pozwalać na tworzenie tzw. slipów brokerskich dzięki którym brokerzy są w stanie pozyskać ofertę z zakładów ubezpieczeń dla swoich klientów. Brokerzy muszą ze swej działalności składać roczne zeznania do KNF w których podają konkretne dane dotyczących własnych klientów, konieczne są więc moduły raportująco-statystyczne. Im większa kancelaria brokerska tym większa ilość danych. Im większy broker tym trudniejszymi sprawami się zajmuje co prowadzi do konieczności używania wysoko specjalizowanych narzędzi pozwalających zachować wysoki standard obsługi.

Powrót