Algorithms in Business

everywhere

Kto jest kim w ubezpieczeniach? cz.II

Dzisiaj druga część opowieści o tym kto jakie role pełni w ubezpieczeniach. W poprzednim wpisie przybliżyłem podstawowe informacje o prawie ubezpieczeniowym i o dwóch najważniejszych instytucjach nadzorujących ubezpieczenia w Polsce.

Instytucji wspomagających ubezpieczycieli i ubezpieczonych jest jeszcze kilka. Można by tu wymienić PBUK, które zajmuje się wszystkim co dotyczy zielonej karty, PIU która zrzesza polskich ubezpieczycieli, którzy w ramach tej organizacji podejmują wspólne przedsięwzięcia, decyzje oraz występują mówiąc jednym głosem przed instytucjami nadzoru i ustawodawcy.

Zajmę się dzisiaj inną stroną ubezpieczeń. Opowiem o roli agenta i brokera ubezpieczeniowego.

Polskie prawo ubezpieczeniowe skonstruowane jest w taki sposób, iz broker nie może pełnić obowiązków agenta ubezpieczeniowego i odwrotnie. Czym różnią się te dwie formy działalności ubezpieczeniowej?

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na  rzecz zakładu ubezpieczeń. Może być agentem jednego towarzystwa ubezpieczeń. Mówimy wtedy o agencie wyłącznym lub agentem wielu ubezpieczycieli mówimy wtedy o multiagencie. Aby zostac agentem ubezpieczeniowym trzeba ukończyć kurs i zdać egzamin KNF oraz zdać egzaminy produktowe w każdym z towarzystw dla których chcemy prowadzić działalność. W przypadku posiadania oferty wielu towarzystw musimy posiadać polise obowiązkowego ubezpieczenia agenta.

Broker  ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz klienta który go wynajął. Każdorazowe zlecenie dla brokera musi zostać poparte spisaniem listu brokerskiego, czyli pełnomocnictwa do występowania w imieniu klienta przed zakładami ubezpieczeniowymi. O ile agent ubezpieczeniowy nie ponosi odpowiedzialności za źle skontruowaną ochronę dla swojego klienta o tyle broker bierze odpowiedzialność w przypadkach kiedy zaniechałby np. oceny ryzyka lub nie poinformowałby klienta o możliwości wystąpienia jakichś okoliczności (najlepszy przykład , ubezpieczenie tartaku z wyłaczeniem ryzyka ognia). Każdy broker musi zdać Państwowy egzamin brokerski oraz przechodzić regularne szkolenia. Składa on równiez sprawozdanie ze swojej działalności każdego roku do KNF.

Powrót