Algorithms in Business

everywhere

Nowy sposób taryfikowania składki ubezpieczeniowej?

Dzisiaj trochę z innej beczki. Do tematu kto jest kim w ubezpieczeniach wrócę w kolejnych wpisach, dzisiaj natomiast napiszę kilka słów o nowym spojrzeniu na temat taryfikacji oferty ubezpieczeniowej. KNF oraz UFG zleciły badania z których jasno wynika, iż istnieje  korelacja pomiędzy osobami nie powodującymi szkód ubezpieczeniowych i takimi które spłacają sumiennie swoje zobowiązania kredytowe. Idąc tym tokiem rozumowania nasuwa się proste pytanie czy możliwe jest skonstruowanie takiego systemu do taryfikacji składki ubezpieczeniowej, aby uwzględniał te parametry?

Moim zdaniem jest to realne. Powiem więcej, takie systemy posiadające algorytmy, korelujące dane z baz kredytowych i ubezpieczeniowych funkcjonują z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych. U nas jeszcze takich systemów nie ma, ale jest tylko kwestią czasu kiedy się pojawią. Dlaczego?

Ponieważ Towarzystwa Ubezpieczeniowe, chcą mieć tanią ofertę z jednej strony, a z drugiej ofertę która pozwoli osiągać dochód na ubezpieczeniach. Powiecie dzisiaj też się tak dzieje, niestety kosztem tych kierowców którzy mają bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Wprowadzenie algorytmów pozwalających na ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia szkody przy założeniu indywidualnych parametrów kalkulacji składki spowoduje to iż rzetelni klienci będą mieli o wiele niższą składkę niż Ci którzy powodują szkody.

Pisałem już o tym we wpisie „Underwriting – indywidualna oferta ubezpieczeniowa”.

Już nie mogę się doczekać kiedy zacznę pracować nad takim właśnie systemem…

Powrót