Algorithms in Business

everywhere

Proces biznesowy w kontekście algorytmu obliczeniowego.

Dogłębne przeprowadzenie analizy biznesowej determinuje sukces poprawnego modelowania algorytmu biznesowego. Poprawne zaprojektowanie modelu obliczeniowego oznacza poprawność wyliczeń i możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby biznesowe.

1Kiedy w kontekście taryfikacji składki ubezpieczeniowej możemy mówić o procesie biznesowym? Jak rozumieć definicję algorytmu taryfikacyjnego i jak wytłumaczyć działanie algorytmu obliczeniowego? W celu znalezienia odpowiedzi na te pytania zapraszam do lektury niniejszego postu.

Modelowanie algorytmu obliczeniowego

Sam proces modelowania algorytmu biznesowego możemy porównać do „zabawy” z klockami LEGO. Najbardziej istotne jest dla nas to, aby przy użyciu dostępnych elementów graficznych i ich właściwości uzyskać oczekiwane wyniki i móc przebudowywać nasz model ubezpieczeniowy zgodnie z wymaganiami, regułami biznesowymi, które stawiają towarzystwa ubezpieczeniowe. Chodzi o to, żeby zrobić to łatwo, szybko i kompleksowo, nadążając za szybko zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Co rozumieć przez pojęcie model? 

Modele, rozumiane jako algorytmy produktów, mają zastosowanie w wielu systemach przeprowadzających zautomatyzowane obliczenia, wyceny, szacowania i inne procesy obliczeniowe. Stają się odpowiedzią na szybko zmieniające się potrzeby i wymagania biznesowe, a wysoko idąca złożoność tworzonych algorytmów pozwala skutecznie zweryfikować założenia projektantów i dostosować modele dla potrzeb innych użytkowników. Tym samym, raz zdefiniowany model ubezpieczeniowy może zostać wykorzystany przez wiele systemów zewnętrznych, z jedynym warunkiem, jakim jest dostarczenie pliku danych wejściowych. Tak stworzona, za pomocą graficznych narzędzi, definicja modelu staje się silnikiem wyliczeniowym składek w przypadku szeroko rozumianych ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych.

Proces biznesowy w kontekście algorytmu obliczeniowego

Aby prawidłowo zrozumieć działanie modelu obliczeniowego, który staje się chcąc nie chcąc procesem biznesowym warto przyswoić sobie jego definicję (Proces biznesowy).

Podsumowując powyższy zapis, w kontekście modelowania algorytmu wyliczenia składki taryfy ubezpieczeniowej, możemy odważnie powiedzieć, że proces to inaczej działanie. Efektem takiego działania są uruchamialne algorytmy zwane modelami, które poprzez szereg działań występujących w logicznej kolejności, na podstawie dostarczonych danych przedstawiają wynik zaprojektowanych obliczeń, bazując na danych wejściowych, wewnętrznych tabelach i danych pomocniczych. Obligatoryjne w procesie modelowania jest oczywiście dostarczenie danych wejściowych do modelu oraz poddanie go walidacji i testowaniu, zgodnie z założeniami opisanymi w taryfie ubezpieczeniowej. Poprawnie zaimplementowane modele pozwalają nam również przewidzieć reakcję modelu obliczeniowego na planowane zmiany.

O tym, jak z pliku tekstowego taryfy ubezpieczeniowej zrobić formę graficzną przebiegu kalkulacji składki czyli algorytm taryfikacyjny, dowiecie się w kolejnym poście. Zapraszam do lektury.

Powrót