Algorithms in Business

everywhere

Słowniki w kontekście algorytmu biznesowego

We wcześniejszych postach wspomniałam już jak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie struktury danych, zastosowanie tabel, wykorzystanie i zagnieżdżanie elementów obliczeniowych algorytmu taryfikacyjnego w podmodelach. Równie istotne dla usługi obliczeniowej jest wykorzystanie słowników, które ułatwiają wprowadzenie danych do modelu obliczeniowego.

4

Słowniki definiuje się zazwyczaj jako zbiory wyrażeń. Słowniki w kontekście algorytmu biznesowego to również zbiory, które zawierają terminy, definicje pozycji biznesowych.

Reguły biznesowe tworzenia słowników – dobre praktyki

Pogrupowanie pojęć słownikowych według określonych założeń, którymi są: wymagania biznesowe, logika zawarta w zapisie taryf ubezpieczeniowych, reguły biznesowe, pozwala użytkownikom na szybsze i łatwiejsze wprowadzanie danych i pracę z grupami tekstów. Może oczywiście zdarzyć się tak, że istnieje tylko jeden słownik dla wielu pojęć biznesowych. Patrząc jednak z perspektywy obszernej taryfy ubezpieczeniowej, warto zbudować kilka słowników dla określonych dziedzin (typ pojazdu, model, marka pojazdu) czy produktów, jakimi mogą być np. odpowiedzialność cywilna, auto casco, assistance czy inne.

Każdy ze słowników może zawierać długie listy określonych danych, które w aplikacji staną się jedną z opcji listy wybieralnej. Jako przykłady możemy podać listy państw, listy rodzajów pojazdów wbitych do dowodu rejestracyjnego, listy marek i modeli samochodów, itp. Dane te możemy kopiować z narzędzi zewnętrznych, np.: Excel lub Word. Taka możliwość pozwala na wprowadzenie wielu pozycji słownikowych bez konieczności wpisywania ich „z palca”.

Użytkownik może powiązać rolę słowników z działaniem procesu tworząc połączenie, dzięki któremu algorytm biznesowy stanie się bardziej „sensowny”. Standardy nazewnictwa, wspólne terminy, jasny opis pojęć biznesowych i ich wspólne wykorzystanie w różnych procesach biznesowych gwarantuje zachowanie spójności algorytmu obliczeniowego i aplikacji www.

Tak, jak to było w przypadku pozostałych modułów, każdy słownik można przeszukiwać pod kątem terminu nazewnictwa. Istnieje również możliwość dodawania bądź usuwania do słowników wybranych pozycji biznesowych i samych słowników. Moduł słowniki musi być wtedy zablokowany do edycji przez użytkownika. Każde wprowadzone zmiany mogą zostać zapisane bądź wycofane. Wszystkie te operacje są odkładane w historii z możliwością przywracania wersji historycznych.

Podsumowując, słowniki zdecydowanie ułatwiają pracę z grupami tekstów. Standardy nazewnictwa, jasno opisane pojęcia biznesowe ich wspólne wykorzystanie w różnych procesach biznesowych gwarantuje zachowanie spójności i  łatwość utrzymywania aplikacji www.

Powrót