Algorithms in Business

everywhere

Tabele w kontekście algorytmu obliczeniowego

Graficzne modelowanie procesu biznesowego wiąże się wykorzystaniem modułów wspomagających zapisanie pliku tekstowego w formie graficznej m.in. tabel, dzięki którym modelowanie algorytmu taryfikacyjnego staje się dużo łatwiejsze.2

Jakie właściwości przypisuje się tabelom? Jak poprawnie sformatować tabele? Jakie typy danych możemy w niej przechowywać? W niniejszym poście zapraszam do zapoznania się z atrybutami tabeli.

Definicja tabeli, atrybuty i właściwości

Sposób zapisu danych w tabelach, poprzez ułożenie ich zależności w kolumnach i wierszach, pozwala w zwięzły sposób określić logikę powiązań i prawidłowo odczytać zawarte w nich informacje. Przedstawienie powiązań i różnych kombinacji pomiędzy danymi powoduje, że tabeli możemy przypisać atrybut wielowymiarowości. Dzięki temu tabele stają się jak najbardziej pożądane do przechowywania wielu danych używanych do obliczeń.

W każdej z tabel możemy wyróżnić nagłówki, rekordy kolumn i wierszy oraz komórki z danymi. Dla rekordów możemy zdefiniować „rekord­-rodzic” i „rekordy-dzieci”. Wyjaśniając: wszystkie rekordy znajdujące się na prawo od danego rekordu w tym samym wierszu, w kolejnej kolumnie nazywane są dziećmi. Dany rekord nazywany jest rodzicem. Istnienie takich zależności wśród komórek tabeli ma oczywiście swoje uzasadnione zastosowanie podczas pobierania danych z tabeli w trakcie działania modelu ubezpieczeniowego – algorytmu biznesowego.

Konfiguracja tabeli wiąże się z koniecznością określenia typu tabeli czyli typu danych, które zostały w niej umieszczone. Co więcej, każdej komórce należy nadać jeden z odpowiednich typów, aby trafnie sparametryzować przedstawione w niej dane. Wśród nich możemy określić m.in. pola tekstowe, pola liczbowe (wyszczególniając pozycje np. wartość, przedział), pola typu data, pola typu kod pocztowy. Dzięki temu w tabelach możemy definiować odpowiednie pola używane w taryfach ubezpieczeniowych i nie tylko.

Każdy z edytujących użytkowników ma możliwość usuwania wprowadzonych wartości, kopiowania ich, wklejania, zmieniania nazw rekordów, itp.  Na szybsze wykonywanie operacji w tabelach wpływ ma możliwość wykorzystywania skrótów klawiaturowych. Dodatkowo, aby odnaleźć rekord w obszernych tabelach, moduł ma możliwość przeszukiwania tabel i wyszukiwania konkretnych wartości kluczy w rekordach tabeli.

Zastosowanie tabel w algorytmach ubezpieczeniowych zdecydowanie ułatwia wprowadzenie do modelu obliczeniowego obszernych zapisów danych taryfy ubezpieczeniowej m.in.: stawek taryfowych, kodów pocztowych, marek i modeli pojazdów, przedmiotów ubezpieczenia. Tabelaryczne zestawienie danych ułatwia również szybsze wprowadzanie zmian: zmiany stawek taryfowych, zmiany przyporządkowania kodów pocztowych do stref regionalnych, zmiany w przysługujących zniżkach czy zwyżkach, wynikających np. z liczby lat jazdy bezszkodowej. Bez możliwości korzystania z tabel w modelach takie zmiany byłyby bardziej skomplikowane i na pewno realizacja ich zajęłyby dużo więcej czasu.

Powrót