Algorithms in Business

everywhere

Telematyka w algorytmach taryf ubezpieczeniowych? Dlaczego nie?

Standardowe algorytmy wyliczania składki dla poszczególnych produktów ubezpieczenia komunikacyjnego oparte są głównie na danych pojazdu, historii ubezpieczenia i związane z wyliczeniem składki bazowej, zazwyczaj określanej jako iloczyn sumy ubezpieczenia pojazdu i stawki taryfowej. Stawkę taryfową ustala się często w zależności od sumy ubezpieczenia, rodzaju marki, typu i modelu pojazdu, jego przeznaczenia, strefy regionalnej, zakresu i okresu ubezpieczenia oraz zniżek i zwyżek, przysługujących z różnych tytułów.

A gdyby tak zaprojektować algorytm wyliczania składki w zależności od stylu jazdy? Dlaczego za ubezpieczenie tyle samo ma zapłacić osoba, która jeździ rozważnie i pokonuje niewielkie odległości oraz osoba, która jeździ gwałtownie i staje się potencjalnym zagrożeniem ma drodze? A co z młodym kierowcą, który niesie za sobą duże ryzyko ubezpieczeniowe? W pełni zdaję sobie sprawę, że dla niektórych takie podejście jest krzywdzące, ale niestety… ktoś inny musi za to płacić. Może biorąc pod uwagę powyższe aspekty, ubezpieczenie telematyczne byłoby idealnym narzędziem dla ubezpieczycieli?

Telematyka w ubezpieczeniach?

porsche-763740__180Przy definiowaniu pojęcia telematyki na myśl przychodzą mi trzy hasła: urządzenia, systemy, komunikacja. Łącząc je w jedną całość możemy przytoczyć taką definicję (za Telematyka): telematyka to inaczej „rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania, dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych – wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania – i zintegrowane z tymi systemami”.

Telematyka w ubezpieczeniach występuje pod różnymi nazwami: ubezpieczeniowa czarna skrzynka, pay as you drive, smartbox GPS lub UBI (Usage Based Insurance) i jest uzależniona od sposobu korzystania z samochodu.

Algorytm ubezpieczenia telematycznego

Budowanie algorytmu ubezpieczenia telematycznego powinno być oparte, a także zmieniać się dynamicznie, w zależności od rzeczywistego stylu jazdy. Od czego mogłaby więc zależeć składka ubezpieczeniowa? Do głównych parametrów, które dadzą nam informację o stylu jazdy kierowcy  zaliczyłabym np.:

  • prędkość jazdy,
  • gwałtowność przyspieszeń i hamowań,
  • gwałtowność skrętów,
  • czas, jaki kierowca przebywa za kierownicą (w godzinach na dobę),
  • porę dnia,
  • natężenie ruchu,
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • diagnostykę pojazdu.

Zebranie takich danych może zostać wykorzystane przez firmę ubezpieczeniową do zaprojektowania wyliczenia taryfy ubezpieczeniowej. Przełożenie ich może mieć wpływ na wysokość składek ubezpieczeniowych i tym samym na zmianę złych przyzwyczajeń kierowców, nie mówiąc już o poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Wprowadzenie urządzenia rejestrującego przebieg jazdy pozwoli również na sprawniejsze orzekanie o winie kierowców podczas wypadków oraz na określenie jasnych zasad dotyczących wypłacania odszkodowań. Informacja zapisana na urządzeniu może stanowić usprawnienie dla kierowcy w przypadku awarii – poda trafną lokalizację.

Powrót