Algorithms in Business

everywhere

Ubezpieczenia to modele obliczeniowe.

Myślałem o tym czym są ubezpieczenia? Jest tyle naukowych regułek, opisów? Zastanawiałem się czy na pewno te opisy dają pełny obraz tego czym są ubezpieczenia. Myślałem jakiś czas i wpadłem na pewną myśl, która rosła i dała owoc w postaci twierdzenia, że ubezpieczenia to nic innego jak matematyka. Bo jak inaczej wyliczyć składkę ubezpieczeniową nie wykorzystując reguł matematycznych?  Jak policzyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia bez statystyki? Jak wyliczyć kwotę odszkodowania nie bazując na tabelach i algorytmach obliczeniowych?

Aby sprawnie przeprowadzać symulacje ubezpieczeniowe , modelować prawdopodobieństwo zdarzeń potrzebne są narzędzia matematyczne. Każdy zakład ubezpieczeń musi posiadać aktuariusza, który w swoich excelach przechowuje dziesiątki wyliczeń  i setki reguł matematycznych. Który na podstawie własnego doświadczenia i skomplikowanych reguł matematycznych dostosowuje taryfy ubezpieczeniowe i utrzymuje odpowiedni poziom wypłacalności zakładu ubezpieczeń. Gdyby jednak excela zastąpić innym narzędziem?

Powrót