Algorithms in Business

everywhere

„Underwriting – indywidualna oferta ubezpieczeniowa”

Podstawą efektywnej działalności ubezpieczeniowej jest właściwa selekcja ryzyk przyjmowanych do ochrony. Dlatego każde Towarzystwo Ubezpieczeń posiada dział underwritingu zwany również działem oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Underwriting  jest elementem procesu zawierania umowy ubezpieczenia. Oznacza całość czynności wykonywanych w celu oszacowania, zaakceptowania lub odrzucenia możliwości zawarcia ubezpieczenia ze względu na występujące ryzyko ubezpieczeniowe. Głównym celem oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno Towarzystwom Ubezpieczeń, jak i ich Klientom.

Dokonuje się to poprzez zrównoważenie ryzyka wystawcy polisy  do wysokości naliczanej dla Ubezpieczającego  składki.  Korzyści jakie wypływają dla obu stron z underwritingu to m.in: zmniejszenie kosztów działalności Towarzystw Ubezpieczeniowych, zwiększenie rentowności gromadzonych środków i konkurencyjności, poprawa bezpieczeństwa powierzonego kapitału oraz zabezpieczenia przed oszustwami i nadużyciami ze strony Klientów. To tworzenie produktów wyspecyfikowanych dla wąskiej grupy odbiorców, a w konsekwencji  obniżenie składek ubezpieczeniowych.

Przez szereg lat underwriterzy pracowali na arkuszach kalkulacyjnych i bazowali na własnej wiedzy i doświadczeniu. Dzisiaj doświadczenie i wiedza jest również bardzo ważna, niemniej jednak są wspierani przez różnego rodzaju systemy informatyczne implementujące reguły biznesowe, pozwalające im na podjęcie właściwej decyzji lub na reakcję w odpowiednim momencie na zmieniające się warunki .

Obecnie underwriting nabiera dodatkowego znaczenia w obliczu zmieniających się wymagań klientów. Znaczna cześć Towarzystw Ubezpieczeniowych rozpoczyna prace nad zindywidualizowaniem taryf ubezpieczeniowych pod kontem konkretnego „Kowalskiego”. Potrzeba zatem coraz nowocześniejszych aplikacji do modelowania ryzyka ubezpieczeniowego w czasie rzeczywistym. W perspektywie kilku lat oferta ubezpieczenia jaką otrzymają np. statystyczni 30 latkowie z Krakowa posiadający ten sam model samochodu i mający tą samą zniżkę ubezpieczeniową, będzie się różnić od siebie. Będzie to spowodowanie zastosowaniem nowoczesnych narzędzi underwritingowych i zaszyciu tych narzędzi w systemach sprzedażowych Ubezpieczycieli.

Powrót