Algorithms in Business

everywhere

Wiele kanałów, wiele podmiotów  – jedno miejsce

Towarzystwa ubezpieczeniowe obecnie współpracują z licznymi podmiotami zewnętrznymi. W większości są to firmy brokerskie, agencje, banki, dealerzy samochodowi, firmy leasingowe, itd. Są to dziesiątki firm zewnętrznych sprzedających różnego rodzaju produkty za pomocą różnych kanałów i w różnych, często własnych, systemach informatycznych.
wiele kanałów w ubezpieczeniach
Towarzystwa ubezpieczeniowe stają przed nie lada wyzwaniem przy każdej potrzebie zmiany taryfy ubezpieczeniowej, dokumentów czy zakresu zbieranych danych. Modyfikacja taryf, dokumentów, własnych systemów informatycznych (która w niektórych przypadkach może trwać kilka tygodni), oraz rozpropagowanie informacji o zmianie do odpowiednich pośredników i kosztowny etap walidacji, czy zmiany przez nich wprowadzone, są zgodne z nową taryfą stanowią jedynie części składowe tego wyzwania.

Nie tylko TU ponoszą koszty – dla pośredników jest to też duży problem. Trzeba w krótkim okresie czasu zlecić zmianę do działu IT lub zewnętrznego dostawcy, wprowadzić, przetestować i wdrożyć, a następnie rozpropagować zmianę u swoich pracowników i na końcu okresu stabilizacji wystawić pierwsze polisy i pierwsze eksportów do TU, z nadzieją, że wszystko będzie dobrze (niestety nie zawsze jest…).

Rozpoczęcie sprzedaży przez pośrednika produktów kolejnego TU jest kolejnym przedsięwzięciem, którego koszt może przekroczyć możliwości budżetowe i czasowe niejednego klienta. Dochodzą do tych kosztów takie obszary jak szkolenia pracowników (OWCA) czy stworzenie procesu dookoła danego produktu. Na końcu czeka dodanie i przetestowanie kolejnego produktu do systemu informatycznego, co często wiąże się z kosztami idącymi w dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Nie dla każdego taki biznes będzie opłacalny, a to z kolei może powstrzymywać przed dodaniem nowych produktów do swojej oferty.

Czy dałoby się inaczej?

Tak, TU powoli idą w udostępnianie produktów jako usługi. O zaletach takiego podejścia oraz o tym, jak można to zrealizować pisałem już wcześniej. A gdyby pójść o krok dalej…

Wizja przyszłości

Kanały sprzedaży

Gdy nowa multiagencja rozpoczyna współpracę z TU lub otwierany jest kolejny kanał sprzedaży, nie wymaga to istotnych nakładów finansowych ani czasowych na systemy IT, ponieważ już najważniejsze elementy są przygotowane i gotowe do użycia – nie ma potrzeby tworzenia po raz kolejny taryf, szablonów dokumentów czy mechanizmu exportu danych o polisach do pliku.

Nakład pracy przy dodawaniu nowych produktów jest na tyle niewielki, że TU może pozwolić sobie na przygotowanie, utrzymanie i udostępnienie wszystkich swoich produktów, nieważne czy są z Działu I czy Działu II.

Podmioty, które już współpracują z TU ponoszą minimalne koszty w przypadku nowej wersji taryfy – w większości przypadków nie muszą dokonywać żadnych zmian w systemach IT.

Nowe produkty, zmiany w taryfie

W sytuacji, gdy Towarzystwo ubezpieczeniowe chce wprowadzić zmiany w produkcie mogą taką modyfikację przeprowadzić pracownicy działu produktowego, pracownicy działu IT lub TU może zlecić zmianę na zewnątrz. Nowa taryfa nie wymaga przebudowywania systemów informatycznych. Większość prac odbywa się w graficznych designerach, z których może korzystać zarówno programista, jak i analityk czy osoba z biznesu. Zmiany nie wymagają znajomości specyficznych języków programowania tylko świadomości specyfiki zmian. Cały proces nie wymaga czasochłonnego procesu modyfikacji, testowania i wdrożenia.

Cała zmiana jest automatycznie rozpropagowana nie tylko do systemów informatycznych TU, ale również w tym samym momencie zaczyna obowiązywać u wszystkich brokerów, multiagencji, dealerów i w bankach. Nowa wersja w tym samym momencie zaczyna obowiązywać we wszystkich kanałach sprzedaży, lecz tam gdzie jest to wymagane, rozpoczęte procesy sprzedaży mają możliwość dokończenia się i zamknięcia w trybie, który obowiązywał przed zmianą.

Jakie cele można byłoby dzięki temu osiągnąć?

  1. Zniesienie ograniczeń technologicznych na wdrażanie ubezpieczeń w dowolnym kanale.
  2. Uniezależnienie się w obszarze zmian w taryfach, dokumentach oraz imporcie danych od dostawców rozwiązań IT.
  3. Minimalizacja błędnie wystawionych polis i dokumentów, w szczególności do firm trzecich.
  4. Minimalizacja kosztów oraz czasu potrzebnego na zrealizowanie zmiany czy wdrożenie nowego produktu.
  5. Minimalizacja kosztów ze strony nowych agencji i brokerów, które rozważają wdrożenie produktów TU.

Czy już to jest możliwe?

Już są gotowe rozwiązania, już są gotowe technologie…

Powrót