Udostępniaj algorytmy w organizacji i poza nią za pomocą usługi obliczeniowej
Automatyczne wyliczanie składki
PL | EN
Ubezpieczenia: Centralna usługa taryfikacyjna Ubezpieczenia: Porównanie różnych ofert ubezpieczeniowych Ubezpieczenia: Wsparcie pracy zespołu underwriterów Banki, banki spółdzielcze i SKOKi: Centralna usługa obliczeniowa Banki, banki spółdzielcze i SKOKi: Scoring i zdolność kredytowa w Excelu