Model ubezpieczeniowy w 10 minut
Automatyczne wyliczanie składki
PL | EN

Analiza przykładu

Z analizy dokumentu ( docx, pdf ) wynika, że algorytm będzie miał do wykonania kilka kroków:

 • Należy wybrać odpowiednią wartość z tabeli 1.
 • Obliczyć kwotę składki bazowej na podstawie sumy ubezpieczenia (maksymalnej kwoty, którą ubezpieczyciel wypłaci) i wartości pobranej z tabeli 1.
 • Następnie doliczyć 200zł od uzyskanej kwoty.
 • Kolejnym krokiem będzie naliczenie dodatkowo 5% w przypadku jeśli ubezpieczenie będzie opłacone ratalnie.
 • Ostatnim elementem algorytmu będzie zaokrąglenie uzyskanej kwoty do pełnych złotych.

Dla ułatwienia pracy z wprowadzimy dwa słowniki:

 • Rodzaj pojazdu.
 • Kraj.

Dane jakie są potrzebne do wykonania obliczeń:

 • Suma ubezpieczenia (liczba),
 • Rodzaj pojazdu (słownik),
 • Ładowność pojazdu (liczba),
 • Kraj produkcji (słownik),
 • Czy są raty (wartość logiczna).

Algorytm wyliczy wartość liczbową, którą nazwiemy "Składka".

Stwórz słownik

Zacznijmy od stworzenia dwóch słowników - Rodzaj pojazdu i Kraj. Aby je utworzyć wybieramy opcję "Stwórz słownik" ze poziomu strony startowej lub menu.

Następnie dwukrotnie wybieramy opcję z menu kontekstowego "Dodaj słownik" i nadajemy odpowiednie nazwy. Można dodawać kolejne elementy do słownika, jednak mając go w formie elektronicznej wystarczy przekleić wszystkie elementy. Na końcu zapisujemy wprowadzone zmiany.

Przykładowy algorytm

Stwórz strukturę danych

Mając gotowe słowniki można przejść w następnym kroku do stworzenia struktury danych, czyli do zdefiniowania pól z danymi jakie będą potrzebne do wykonania algorytmu.

Aby stworzyć strukturę danych należy nacisnąć dostępny na stronie startowej przycisk Stwórz strukturę danych lub wybrać odpowiednią opcje w menu. Aby struktura danych była przejrzysta można zagregować elementy w dwie grupy "Pojazd" (wszystkie informacje o pojeździe) i "Ubezpieczenie" (wszystkie informacje o ubezpieczeniu). W tym celu z menu kontekstowego należy skorzystać z opcji "Utwórz grupę danych" a następnie kolejno dodać pola ("Suma ubezpieczenia", "Rodzaj pojazdu", "Ładowność", "Kraj produkcji", "Czy są raty" oraz "Składka końcowa") wybierając dla każdego z nich odpowiedni typ danych.

Przykładowa struktura danych

Stwórz tabele

Tworzenie tabel, podobnie jak tworzenie struktury danych i słowników, jest możliwe ze strony startowej BAS{E} lub z menu, gdzie dostępny jest przycisk Stwórz tabelę.

W pierwszym kroku należy ustawić typ wartości zwracany przez tabelę jako liczba oraz wybrać słownik, który będzie wykorzystywany w tabeli.

Następnie należy ustawić kryteria, według których algorytm będzie decydował, którą wartość wybrać do dalszych obliczeń – klucze ( rodzaj pojazdu, ładowność i kraj produkcji).

W pierwszej (niebieskiej) komórce naciskamy ikonkę ołówka. Pojawia się okno do wyboru typu klucza. Zgodnie z dokumentacją pierwsza wartość należy do słownika "Rodzaj pojazdu". Po wybraniu odpowiedniego słownika i wszystkich wartości, należy wybrać opcję "Rozbij grupę". Analogicznie należy postępować przy tworzeniu klucza, określającego kraj produkcji, wybierając kraje zgodnie z dokumentacją.

Trzeba dodać jeszcze jeden klucz, który będzie odpowiedzialny za obsługę wysokości ładowności. W tym celu na dowolnym elemencie klucza Rodzaj pojazdu, z menu kontekstowego należy wybrać opcję "Dodaj klucz z prawej". Wartości związane z ładownością można przekleić z dokumentacji używając opcji "Wklej jako liczbę".

Ostatnim elementem jest ustawienie kluczy dla wartości nieokreślonych w dokumentacji. Służy do tego dostępna w menu "Edycja" opcja "Uzupełnij pozostałe".

Kiedy wszystkie klucze są już skonfigurowane, należy wybrać rodzaj wartości zwracanych przez tabelę i wkleić je z dokumentacji.

Przykładowa tabela

Stwórz algorytm

Ostatnim elementem będzie przygotowanie algorytmu, czyli kolejnych kroków które będą wyliczane. Algorytm można utworzyć korzystając z dostępnego na stronie startowej przycisku Stwórz model.

Na początku zostanie wyświetlone okno dialogowe, służącego do określenia struktury danych, z której model będzie korzystał. Należy wybrać strukturę, która została wcześniej stworzona.

Następnie należy stworzyć i opisać kolejne kroki algorytmu przeciągając i łącząc odpowiednie elementy z przybornika, po połączeniu każdy z wystarczy skonfigurować.

 • Pobierz wartość procentową (bloczek "Pobierz z tabeli")
 • Oblicz składkę bazową (bloczek "Oblicz")
 • Dodaj 200 zł (bloczek "Oblicz")
 • Czy są raty (bloczek "Warunek")
 • Tak - dodaj 5% (bloczek "Oblicz")
 • Zaokrąglij w górę (bloczek "Oblicz")
Przykładowy słownik

Testowanie algorytmu

Aby przetestować algorytm należy nacisnąć dostępny na wstążce przycisk Testuj. BAS{E} wyświetli okno dialogowe, gdzie należy wprowadzić dane testowe modelu. Po wprowadzeniu danych, krok po kroku można prześledzić poprawność wykonania algorytmu.

Dodatkowo tak wykonane testy, można zapisać i później, w dowolnym momencie, jednym kliknięciem uruchomić i sprawdzić czy dalej algorytm liczy poprawnie.

Testy

Pełny przykład

Przykładowy słownik