PL | EN
Dedykowane rozwiązanie przeznaczone
do tworzenia taryf ubezpieczeniowych
i udostępniania ich w postaci usług
Dedykowane rozwiązanie przeznaczone do tworzenia taryf ubezpieczeniowych i udostępniania ich w postaci usług
Business Alghorithm Systems to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu można błyskawicznie
stworzyć lub zmodyfikować taryfę ubezpieczeniową. Gotowy algorytm jednym kliknięciem można udostępnić
innym podmiotom jako usługę - webserwis. Całość prac jest przeprowadzana w graficznych designerach,
nie wymagających od użytkownika wiedzy programistycznej.
Business Alghorithm Systems to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu można błyskawicznie stworzyć lub zmodyfikować taryfę ubezpieczeniową. Gotowy algorytm jednym kliknięciem można udostępnić innym podmiotom jako usługę - webserwis. Całość prac jest przeprowadzana w graficznych designerach, nie wymagających od użytkownika wiedzy programistycznej.
Automatyczne wyliczanie składki
Jak to działa
Jak to działa
Budowanie taryfy
Budowanie taryfy
kalkulacja polis
Graficzny projektant pozwala szybko stworzyć lub zmodyfikować istniejącą taryfę bez ponieczności znajomości specyficznych języków programowania. Zmian może dokonywać zarówno pracownik działu IT jak i pracownik działu produkcyjnego.
Modyfikacje i testy
Modyfikacje i testy
Kalkluacja składki
Rozbudowane mechanizmy testowania umożliwiają prześledzenie krok po kroku algorytmu kalkulującego składkę. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia zestawów testów automatycznych za pomocą których szybko dokonamy weryfikacji każdej zmiany. Całe rozwiązanie chroni użytkownika przed popełnieniem błędów i podpowiada co trzeba poprawić.
Mechanizmy zarządzania wersjami taryfy pozwalają na pełną audytowalność zmian i pracę wielu użytkowników jednocześnie. Dzięki nim również zapewnione jest wsparcie dla procesów aneksowania i doubezpieczeń polis w których wymagane jest ponowne przeliczenie składki za pomocą historycznych stawek
Udostępnianie
Udostępnianie
SOA w ubezpieczeniach
Usługa (webserwis) będąca częścią całego rozwiązania służący do udostępniania taryf dowolnym systemom informatycznym - zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym (niezależnie od ich technologii). Pozwala ona na błyskawiczne wdrożenie zmian lub udostępnienie nowego produktu. Wszystko to bez konieczności zlecania tych zadań dostawcom rozwiązań IT
Tworzenie polisy
Graficzny projektant pozwala szybko stworzyć lub zmodyfikować istniejącą taryfę bez ponieczności znajomości specyficznych języków programowania. Zmian może dokonywać zarówno pracownik działu IT jak i pracownik działu produkcyjnego.
Modyfikacje i testy
Rozbudowane mechanizmy testowania umożliwiają prześledzenie krok po kroku algorytmu kalkulującego składkę. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia zestawów testów automatycznych za pomocą których szybko dokonamy weryfikacji każdej zmiany. Całe rozwiązanie chroni użytkownika przed popełnieniem błędów i podpowiada co trzeba poprawić.
Mechanizmy zarządzania wersjami taryfy pozwalają na pełną audytowalność zmian i pracę wielu użytkowników jednocześnie. Dzięki nim również zapewnione jest wsparcie dla procesów aneksowania i doubezpieczeń polis w których wymagane jest ponowne przeliczenie składki za pomocą historycznych stawek
Udostępnianie taryf jako webserwis
Usługa (webserwis) będąca częścią całego rozwiązania służący do udostępniania taryf dowolnym systemom informatycznym - zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym (niezależnie od ich technologii). Pozwala ona na błyskawiczne wdrożenie zmian lub udostępnienie nowego produktu. Wszystko to bez konieczności zlecania tych zadań dostawcom rozwiązań IT
 Webserwisy zamiast Excela, SOA
Zysk
Zyski