Elastyczność ekosystemu informatycznego dzięki
architekturze SOA
Automatyczne wyliczanie składki
PL | EN

Technologia i architektura

Rozwiązanie powstało w oparciu głównie o technologie firmy Microsoft takie jak .NET 4.0 (C#), WCF, WPF, MS SQL.

Całą architekturę systemu można podzielić na dwie logiczne części:

 • część projektową, odpowiedzialną za zarzadzanie procesem projektowania nowych algorytmów oraz ich późniejszych modyfikacji,
 • część uruchomieniową, część odpowiedzialną za udostępnianie informacji o algorytmach i ich wykonywanie.

Część projektowa

Jest niezależne środowisko zapewniające wszystko co jest potrzebne do tworzenia i publikacji algorytmów. Składa się ono z trzech elementów:

 • Projektanta, aplikacji windows (.NET 4.0) służącej do projektowania algorytmów,
 • Usługi (Webserwis, WCF), która zarządza całym środowiskiem projektowym, stworzonymi algorytmami,
 • Bazy danych (MS SQL), miejsce, w którym przechowywane są wszystkie definicje i informacje o stworzonych elementach oraz pełna historia zmian.

Część uruchomieniowa

Wydzielony fragment aplikacji, którego zadaniem jest obsługa przychodzących żądań o informacje na temat opublikowanych algorytmów oraz samo wykonywanie przeliczeń. Składa się ona z trzech elementów:

 • Usługi (Webserwis, WCF), która umożliwia uzyskania informacji o algorytmach i ich uruchamianie. To jest jedyny punkt styku z innymi rozwiązaniami informatycznymi,
 • Bazy danych(MSSQL), miejsce gdzie są przechowywane informacje o dostępnych algorytmach,
 • Wydzielonego miejsca na dysku - gdzie są przechowywane skompilowane podczas publikacji do plików dll zaprojektowane algorytmy.

W przypadku wykorzystywania wersji Basic całe rozwiązanie składa się tylko z Projektanta, który ma zaimplementowane wszystkie niezbędne do pracy mechanizmy. Ponieważ służy on tylko do generacji kalkulatorów (które zawierają wbudowane algorytmy), więc nie potrzebuje on centralnego środowiska uruchomieniowego.


Wykorzystanie usługi BAS w rozwiązaniach IT

Najczęściej stosowany proces wywołania usługi uruchomieniowej BAS odbywa się w dwóch lub trzech krokach:

 • Wybranie konkretnej wersji algorytmy po dacie. Najczęściej bieżącej, ale jest możliwość wywołana algorytmu z przeszłości (w niektórych procesach biznesowych jest to konieczne),
 • Dla weryfikacji poprawności danych jeszcze przed wysłaniem do usługi, może zostać pobrana informacja o formacie danych wejściowych (schema - xsd),
 • Wywołanie funkcji liczącej przesyłając do niej informację o wybranej wersji algorytmu oraz xml’a z niezbędnymi do wykonania obliczeń danymi.

Usługa udostępnia różne dodatkowe funkcje, które mogą być wykorzystane w zależności od indywidualnych potrzeb. Szczegółowe informacje na temat API można znaleźć w tym dokumencie.

Stacja robocza, na której będzie pracować projektant tworzący algorytmy
 • 2 GB RAM,
 • Procesor 2GHz 2xCore,
 • Dysk 500 MB wolnego miejsca,
 • System operacyjny Windows 7 lub Windows 8,
 • .NET Framework 4.0 lub 4.5.
Serwer (wersje Standard i Bussines)
 • 2 GB RAM,
 • Procesor 2GHz 2xCore,
 • Łącze 1 Mbit,
 • Dysk 1 GB wolnego miejsca,
 • Window Server 2008 lub Windows Serwer 2012,
 • SQL Express Edition (zostanie doinstalowany w procesie instalacji),
 • IIS 7.0, 7.5 lub 8.0,
 • .NET Framework 3.5,
 • .NET Framework 4.0 lub 4.5,
 • Wolny i otwarty port 808,
 • WMI,
 • Włączona obsługa NET TCP.
Plugin Excel
 • MS Excel 2010 lub MS Excel 2013